Zgłoś pomysł lub błąd
FB
zaloguj się
utwórz konto

REGULAMIN

§ 1 Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu AchTeDzieciaki.pl. Regulamin definiuje prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkowników portalu oraz jego Administratora. Właścicielem Portalu AchTeDzieciaki.pl. jest Avantea Sp. z o.o. Z siedzibą w Poznaniu 61-381, Os. Armii Krajowej 95. tel. +48 61 877 42 13 fax. +48 61 877 42 13 [email protected] KRS 0000434900 Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS NIP: 7822553036, REGON 302230806 Kapitał Zakładowy 5000,00 PLN

§ 2 Definicje

 1. Portal AchTeDzieciaki.pl - strona internetowa wraz ze wszystkimi jej podstronami dostępna pod adresem AchTeDzieciaki.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora, zawierająca Materiały udostępniane Użytkownikom.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała regulamin Portalu i korzysta z Portalu wyłącznie w celach prywatnych.
 3. Pełnoprawny Użytkownik - Użytkownik, który jest zarejestrowany w Portalu AchTeDzieciaki.pl.
 4. Materiały - wszelkie informacje, dane, materiały, schematy, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Portalu AchTeDzieciaki.pl przez Użytkowników.
 5. Administrator Portalu AchTeDzieciaki.pl - osoba mająca pełnię praw do zarządzania portalem, akceptowania lub wykluczania Użytkowników.
 6. Profil - zbiór danych Użytkownika umieszczonych przez niego w ramach Portalu.

§ 3 Odpowiedzialność stron

 1. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Portalu.
 2. Każdy Pełnoprawny Użytkownik ma prawo do wyrażania na Portalu swoich opinii, myśli i poglądów.
 3. Zakazuje się zamieszczania na Portalu wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych sprzecznych z polskim prawem i z zasadami współżycia społecznego.
 4. Zakazuje się umieszczania na Portalu reklam o charakterze komercyjnym, treści pornograficznych, nawołujących do nienawiści na tle wyznaniowym, etnicznym, rasowym czy światopoglądowym, promowania oprogramowania pirackiego, używek oraz wszelkiej agresji.
 5. Przekazując zdjęcia (i innego rodzaju elementy graficzne) do galerii Portalu Użytkownik oświadcza, że posiada prawa lub zgody wymagane przepisami prawa do upubliczniania tych zdjęć. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora Portalu(zarzut naruszenia praw do publikowanego zdjęcia lub wizerunku osób trzecich) Użytkownik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia odpowiedniej treści mającego na celu uwolnienie Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 6. Redakcja Portalu AchTeDzieciaki.pl zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem.
 7. Osoby, które czują się urażone wpisami i Materiałami opublikowanymi na Portalu mają prawo do kontaktu z redakcją Portalu celem usunięcia treści.
 8. Kwestionowane wpisy i Materiały, niezgodne z obowiązującym regulaminem redakcja Portalu zobowiązuje się niezwłocznie usunąć, chyba że przeszkody natury technicznej to uniemożliwią (awaria systemu).
 9. Użytkownicy Portalu nie mogą podszywać się pod nazwiska i nazwy innych osób fizycznych bądź prawnych.
 10. Zawartość treści wpisów na Portalu jest tylko i wyłącznie poglądem i opinią jego autora oraz jego własnością.
 11. Administrator Portalu organizuje, konkursy których zasady regulują odrębne przepisy.
 12. Administrator Portalu AchTeDzieciaki.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą (np. dla celu wysłania nagrody konkursowej) lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 4 Komentarze

 1. Prawo do pisania komentarzy mają wszyscy zarejestrowani Użytkownicy Portalu AchTeDzieciaki.pl.
 2. Komentarze wulgarne, naruszające dobre obyczaje, rażąco łamiące zasady pisowni bądź też niezgodne z tematem dyskusji będą usuwane bez ostrzeżenia.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na stronach Portalu jest Portal AchTeDzieciaki.pl.
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 3. Każdy zarejestrowany Użytkownik Portalu AchTeDzieciaki.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb marketingowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833).

§ 6 Usługi

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach działania Serwisu, do których Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez nabycie przez Użytkownika Pakietu i uiszczenie Opłaty.
 2. Dostęp do funkcjonalności można uzyskać za pośrednictwem dwóch typów kont - standard i premium. Porównanie funkcjonalności: https://achtedzieciaki.pl/cennik
 3. Okres obowiązywania Pakietu – okres dostępu do Usług, w zależności od rodzaju Pakietu, wybranego przez Użytkownika.

§ 7 Płatności - konto Premium

 1. Dostęp do konta Premium posiadają osoby zalogowane, które dokonały opłaty na jeden z wybranych okresów abonamentowych.
 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do funkcjonalność niezwłocznie po dokonaniu płatności poprzez serwis Przelewy24, lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 3. W związku z natychmiastową sprzedażą usług, nie obowiązuje 14 dniowy okres możliwości odstąpienia od umowy
 4. Kontynuacja dostępu do funkcjonalności konta Premium jest dowolna i następuje po wyborze i opłaceniu kolejnego okresu abonamentowego.
 5. Rezygnację z funkcjonalności konta Premium należy zgłosić drogą mailową na adres [email protected]
 6. Rezygnacja nie skutkuje możliwością otrzymania zwrotu wpłaconej opłaty abonamentowej.

§ 8 Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronach Portalu.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres: [email protected].
 6. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu AchTeDzieciaki.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
 7. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu AchTeDzieciaki.pl lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
Akceptuję, nie pokazuj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki.